Asianro   Otsikko  Esityslista PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4   Maakaapeloinnin sijoittamislupa tilan 69-401-33-9 (KOPOLA) alueelle
5   0,4 kV:n maakaapelin sijoittamishakemus kiinteistölle 691-403-878-10
6   0,4 kV:n maakaapelin ja valokuitukaapelin sijoittamishakemus kiinteistölle 691-401-128-0
7   Puistomuuntamon, 20 kV:n maakaapelin sekä 0,4 kV:n maakaapelin ja valokuitukaapelin sijoittamishakemus kiinteistölle 691-401-878-3
8   Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma, päivitys 2019
9   Klinikkamaksutaksa
10   Ympäristölautakunnalle saapuneet viranhaltijapäätökset, tarkastuskertomukset ja lausunnot
11   Ilmoitusasiat
12   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Savola Jarkko puh.joht.
Lindberg Hilkka jäsen
Kantola Sanni jäsen
Kärkkäinen Markku jäsen
Ojalehto Pauli jäsen
Ruha Anne jäsen
Soranta Hilkka jäsen
Tenkula Mauri jäsen
Ekman Veikko ky.hall. pj
Tikanmäki Jukka ky.hall. ed.
Jussila Esa kunnanjoht.
Kiviniemi Henrik kaupunginjoht.
Potila Raija kunnanjoht.
Uusivirta Juha kaupunginjoht.
Aikkila Tuomas kuntayht.joht.
Räty Sanna vs.ympäristöjohtaja
Kananen Laura rak.tark. esittelijä

Nähtävilläolo  
Haapajärvellä Ppky Selänteen toimistossa sekä Reisjärvellä ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden lupasihteerin työhuoneessa torstaina 22.11.2018 klo 8.30-15.00.