Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
33   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
34   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
35   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
36   Maakaapeloinnin sijoittamislupa tilan 69-401-33-9 (KOPOLA) alueelle
37   0,4 kV:n maakaapelin sijoittamishakemus kiinteistölle 691-403-878-10
38   0,4 kV:n maakaapelin ja valokuitukaapelin sijoittamishakemus kiinteistölle 691-401-128-0
39   Puistomuuntamon, 20 kV:n maakaapelin sekä 0,4 kV:n maakaapelin ja valokuitukaapelin sijoittamishakemus kiinteistölle 691-401-878-3
40   Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma, päivitys 2019
41   Klinikkamaksutaksa
42   Ympäristölautakunnalle saapuneet viranhaltijapäätökset, tarkastuskertomukset ja lausunnot
43   Ilmoitusasiat
44   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Savola Jarkko puh.joht.
Lindberg Hilkka jäsen
Kantola Sanni jäsen
Kärkkäinen Markku jäsen
Ojalehto Pauli jäsen
Soranta Hilkka jäsen
Tenkula Mauri jäsen
Ekman Veikko ky.hall. pj
Räty Sanna vs.ympäristöjohtaja
Kananen Laura rak.tark. esittelijä

Nähtävilläolo  
Haapajärvellä Ppky Selänteen toimistossa sekä Reisjärvellä ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden lupasihteerin työhuoneessa torstaina 22.11.2018 klo 8.30-15.00.