Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
55   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
56   Pöytäkirjantarkastajien valinta
57   Kokouksen työjärjestys
58   Kuntayhtymän johtajan ja talous- ja henkilöstöjohtajan kuuleminen
59 Kuntayhtymän lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2017 esiin nostettuihin asioihin
60   Osavuosikatsaus 31.8.2018 ja lisämäärärahaesitykset
61   Vuosisopimus ja talousarvio 2019
62   Hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden hankinta vuosille 2019-2020
63   Ilmoitusasiat
64   Seuraava kokous
65   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Pappila Eeva-Riitta pj, Pyhäjärvi
Torssonen Asko jäsen, Pyhäjärvi
Puputti Vesa jäsen, Haapajärvi
Hiltunen Marja jäsen, Haapajärvi
Kiviranta Oili jäsen, Reisjärvi
Ilmonen Paula pöytäkirjanpitäjä
Aikkila Tuomas kuntayhtymän johtaja
Kärkkäinen Seija talous- ja henkilöstöjohtaja

Nähtävilläolo  
Julkaistaan 22.11.2018 tietoverkossa kuntayhtymän kotisivuilla www.selanne.net ja pidetään nähtävillä 22.11.2018 klo 8:30-15:00 Selänteen toimistossa Haapajärven kaupungintalolla.