Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
121   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
122   Pöytäkirjantarkastajien valinta
123   Kokouksen työjärjestys
124   Tietoliikenteen yhteishankinta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kilpailuttamana
125   Praktikkoeläinlääkäreiden virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen
126 Ympäristönsuojelun maksutaksa
127 Rakennusvalvonnan viranomaistoimien maksuperusteet
128   Hyvinvointipalvelujohtajan irtisanoutuminen
129   Hyvinvointipalvelujohtajan viran auki julistaminen
130   Hyvinvointipalvelujohtajan tehtävien hoitaminen
131   Sosiaalityöntekijän vakanssin täyttölupa lastensuojeluun
132   Palveluohjaajan vakanssin täyttölupa perhekeskukseen
133 Kuntayhtymän lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2017 esiin nostettuihin asioihin
134 Valtioneuvoston päätös Pyhäjärven kaupungin velvoittamisesta jatkamaan kuntayhtymässä
135   Maakunta- ja soteuudistuksen uusi aikataulu
136   Kuntayhtymän johtajan, talous- ja henkilöstöjohtajan, vs. hyvinvointipalvelujohtajan, ylilääkärin, terveys- ja vanhuspalvelujohtajan ja ympäristöjohtajan viranhaltijapäätökset 1.-31.8.2018
137   Ilmoitusasiat
138   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Ekman Veikko, Haapajärvi puheenjohtaja
Tikanmäki Jukka, Pyhäjärvi jäsen
Nyman Teuvo, Reisjärvi jäsen
Savola Ulla, Haapajärvi jäsen
Nahkanen Jari, Haapajärvi jäsen
Jussinniemi Jouni, Pyhäjärvi jäsen
Kukkola Aila, Haapajärvi jäsen
Mattila Marjatta, Reisjärvi varajäsen
Uusivirta Juha Haapajärven kaup. joht.
Kiviniemi Henrik Pyhäjärven vt. kaupunginjohtaja
Potila Raija Reisjärven kunnanjohtaja
Aikkila Tuomas kuntayhtymän johtaja
Koirikivi Seija pöytäkirjanpitäjä
Kärkkäinen Seija asiantuntija