Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
23   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
24   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
25   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
26   Laiturilupapäätöksen purkuvaatimus
27   Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman päivittäminen
28   Ympäristönsuojelun maksutaksa
29   Rakennusvalvonnan viranomaistoimien maksuperusteet
30   Ympäristölautakunnalle saapuneet viranhaltijapäätökset, tarkastuskertomukset ja lausunnot
31   Ilmoitusasiat
32   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Savola Jarkko puh.joht.
Lindberg Hilkka jäsen
Kantola Sanni jäsen
Ojalehto Pauli jäsen
Ruha Anne jäsen
Soranta Hilkka jäsen
Tenkula Mauri jäsen
Ekman Veikko ky.hall. pj
Tikanmäki Jukka ky.hall. ed.
Aikkila Tuomas kuntayht.joht.
Heikkinen Aili ymp.joht. esit.
Estola Heikki ymp. tark. esit.
Räty Sanna ymp.tark.

Nähtävilläolo  
Haapajärvellä Ppky Selänteen toimistossa sekä Reisjärvellä ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden lupasihteerin työhuoneessa torstaina 13.9.2018 klo 8.30-15.00  
Alkaen 13.09.2018 08:30