Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
13   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
14   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
15   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
16 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden toimintasäännön hyväksyminen
17 Kuljetuspolar Oy:n maa-ainesten ottamisen lupahakemus, Kantinkankaan pohjavesialue, Reisjärvi
18 Akkuser Oy:n ympäristölupahakemus alkaliparistojen väliaikaiseen varastointiin Kärsämäen teollisuusalueella kiinteistöllä Onnela RN:o 124:8
19   Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Pohjanmaan Romu Oy:n valituksesta
20   Ympäristölautakunnalle saapuneet viranhaltijapäätökset, tarkastuskertomukset ja lausunnot
21   Ilmoitusasiat
22   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Savola Jarkko puh.joht.
Lindberg Hilkka jäsen
Kantola Sanni jäsen
Ojalehto Pauli jäsen
Ruha Anne jäsen
Soranta Hilkka jäsen
Tenkula Mauri jäsen
Ekman Veikko ky.hall. pj
Tikanmäki Jukka ky.hall. ed.
Aikkila Tuomas kuntayht.joht.
Heikkinen Aili ymp.joht. esit.
Estola Heikki ymp.tark. esit.

Nähtävilläolo  
Haapajärvellä Ppky Selänteen toimistossa sekä Reisjärvellä ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden lupasihteerin työhuoneessa torstaina 3.5.2018 klo 8.30-15.00  
Alkaen 03.05.2018 08:30