Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4   Ympäristölautakunnan kokousjärjestelyt sekä pöytäkirjan nähtävänä pitäminen
5 20 kV:n ilmajohdon pysyttämislupahakemus
6 Koneurakointi Eerikäinen Oy:n maa-aineslain 4 §:n mukainen maa-ainesten ottamislupahakemus Reisjärven Vierikankaan pohjavesialueelle
7 Vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelma
8 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden sisäisen valvonnan raportointi vuodelta 2017
9 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi 2017
10   Ympäristölautakunnalle saapuneet viranhaltijapäätökset, tarkastuskertomukset ja lausunnot
11   Ilmoitusasiat
12   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Savola Jarkko puh.joht.
Kärkkäinen Markku jäsen
Ojalehto Pauli jäsen
Ruha Anne jäsen
Soranta Hilkka jäsen
Tenkula Mauri jäsen
Ekman Veikko ky.hall. pj
Tikanmäki Jukka ky.hall. ed.
Aikkila Tuomas kuntayht.joht.
Heikkinen Aili ymp.joht. esit.
Pohlman Marko rak.tark. esit.
Estola Heikki ymp.tark. esit.
Räty Sanna ymp.tark.esit.

Nähtävilläolo  
Haapajärvellä Ppky Selänteen toimistossa sekä Reisjärvellä ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden lupasihteerin työhuoneessa torstaina 8.3.2018 klo 8.30-15.00  
Alkaen 08.03.2018 08:00