Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjantarkastajien valinta
3   Kokouksen työjärjestys
4 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallintosääntö
5   Viranhaltijapäätösten nähtävänä pitäminen
6 Jäsenkuntien valtuustojen päätökset koskien Ppky Selänteen vuosisopimusta ja ja talousarviota vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2019-2020
7 Rakennusvalvonnan viranomaistoimien maksuperusteet
8 Ympäristönsuojelun maksutaksa
9 Maa-aineslain valvontataksa
10 Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa
11 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden viranomaisten asiakirjoista ja tiedon antamisesta perittävät maksut
12   Tietoliikenteen yhteishankinta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kilpailuttamana
13   Lausuntopyyntö; Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän hakemus perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämiseen
14 Oikaisuvaatimus / Kuntayhtymähallituksen päätös 14.12.2017 § 169 Esivuokrasopimus Attendon kanssa / Pasi Järvenpää
15 Oikaisuvaatimus / Kuntayhtymähallituksen päätös 14.12.2017 § 169 Esivuokrasopimus Attendon kanssa / Eljas Liuska
16 Oikaisuvaatimus / Sairaanhoitaja, vuorohoitoyksikkö / Helena Pietilä-Alajoutsijärvi
17 Oikaisuvaatimus / Kotihoidonohjaaja / Helena Pietilä-Alajoutsijärvi
18 Paikallinen sopimus Tehy Selänteen ao 716 ry / Ppky Selänne
19   Hammaslääkäreiden henkilökohtainen lisä
20   Hammaslääkärin vakanssin täyttölupa
21   Omaishoidonohjaajan viran perustaminen
22   Lähihoitajan vakanssin täyttölupa
23   Ohjaajan vakanssin perustaminen / Työkeskus Viola
24   Ohjaajan vakanssin perustaminen / Vammaisten tuettu asuminen 50 %
25   Lähihoitajan vakanssin perustaminen / Lapsiperheiden kotipalvelu Haapajärvi / Reisjärvi
26   Lähihoitajien vakanssien perustaminen / Terapiapalveluiden kotikuntoutustiimi / Haapajärvi
27   Perhetyöntekijän vakanssin muuttaminen sosiaaliohjaajan viraksi
28   Perhehoidon palkkiot 2018 / lastensuojelu ja ennaltaehkäisevat palvelut
29   Tukihenkilö- ja kaveritoiminta vammaispalvelussa
30   Kuntayhtymän johtajan, talous- ja henkilöstöjohtajan, hyvinvointipalvelujohtajan, ylilääkärin, terveys- ja vanhuspalvelujohtajan ja ympäristöjohtajan viranhaltijapäätökset 1.-31.12.2017
31   Ilmoitusasiat
32   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Ekman Veikko, Haapajärvi puheenjohtaja
Tikanmäki Jukka, Pyhäjärvi jäsen
Nyman Teuvo, Reisjärvi jäsen
Savola Ulla, Haapajärvi jäsen
Kauranen Aila, Pyhäjärvi jäsen
Kinnunen Helena, Reisjärvi jäsen
Nahkanen Jari, Haapajärvi jäsen
Jussinniemi Jouni, Pyhäjärvi jäsen
Kukkola Aila, Haapajärvi jäsen
Seppä Marjatta, Kärsämäki jäsen
Uusivirta Juha Haapajärven kaup. joht.
Kiviniemi Henrik Pyhäjärven vt. kaupunginjohtaja
Potila Raija Reisjärven kunnanjohtaja
Aikkila Tuomas kuntayhtymän johtaja
Koirikivi Seija pöytäkirjanpitäjä