Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
22   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
23   Pöytäkirjantarkastajien valinta
24   Kokouksen työjärjestys
25   Kuntayhtymän johtajan kuuleminen
26 Osavuosikatsaus 31.8.2017 ja lisämäärärahaesitykset
27 Kuntayhtymän lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2016 esiin nostettuihin asioihin
28   Sidonnaisuusilmoitusten käsittely
29   Seuraava kokous
30   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Pappila Eeva-Riitta pj, Pyhäjärvi
Torssonen Asko jäsen, Pyhäjärvi
Puputti Vesa jäsen, Haapajärvi
Hirvinen Esa varapj, Reisjärvi
Kiviranta Oili jäsen, Reisjärvi
Ilmonen Paula pöytäkirjanpitäjä
Aikkila Tuomas kuntayhtymän johtaja
Leppäharju Raija
Liuska Markku
Niemi Pauli

Nähtävilläolo  
Selänteen toimistossa 30.11.2017 klo 8:30-15:00