Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
43   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
44   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
45   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
46   Puistomuuntamon, 20 kV:n keskijännitemaakaapelin, sekä 0,4 kV:n pienjännitemaakaapelin sijoittamishakemus
47 Rakennusvalvonnan viranomaistoimien maksuperusteet
48 Ympäristönsuojelun maksutaksa
49 Maa-aineslain valvontataksa
50 Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa
51 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden viranomaisten asiakirjoista ja tiedon antamisesta perittävät maksut
52 Ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelma 2018
53 Eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma 2018
54   Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden vahvistaminen vuodelle 2018
55   Ympäristönsuojelulain 175 §:n mukaisen määräyksen antaminen ja uhkasakkolain mukaisen uhkasakon asettaminen Pohjanmaan Romu Oy:lle
56   Ympäristölautakunnalle saapuneet viranhaltijapäätökset, tarkastuskertomukset ja lausunnot
57   Ilmoitusasiat
58   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Savola Jarkko puh.joht.
Kantola Sanni jäsen
Kärkkäinen Markku jäsen
Ojalehto Pauli jäsen
Ruha Anne jäsen
Soranta Hilkka jäsen
Tenkula Mauri jäsen
Ekman Veikko ky.hall. pj
Heikkinen Aili ymp.joht. esit.
Estola Heikki ymp.tark. esit.
Pohlman Marko rak.tark. esit.

Nähtävilläolo  
Haapajärvellä Ppky Selänteen toimistossa sekä Reisjärvellä ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden lupasihteerin työhuoneessa torstaina 21.12.2017 klo 8.30-15.00  
Alkaen 21.12.2017 08:00