Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
118   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
119   Pöytäkirjantarkastajien valinta
120   Kokouksen työjärjestys
121 Esivuokrasopimus eläinlääkäreiden yhteisvastaanoton tiloista
122 Vuosisopimus ja talousarvio 2018
123 Osavuosikatsaus 31.8.2017 ja lisämäärärahaesitykset
124   Johtavan sosiaalityöntekijän virkavaali
125   Akuuttivastaanoton lääkäripalvelujen hankinta
126   Terveys- ja vanhuspalvelulinjan vakanssimuutokset
127   Haapajärven vuorohoidon vastaavan sairaanhoitajan vakanssin täyttölupapyyntö
128   Köpsinrinteen vastaavan sairaanhoitajan vakanssin täyttölupapyyntö
129   Ppky Selänteen perussopimuksen 23 §:n mukainen menettely / Pyhäjärven kaupunginhallituksen täytäntönpanopäätös 4.9.2017 § 310
130   Liittyminen KL-Kuntahankinnat Teleoperaattoripalvelut 9/2018-9/2022 puitesopimukseen
131   Vähähiilinen SOTE-lähipalvelulogistiikka 1.1.2018-31.12.2019 -hanke
132   Kokousaikataulut kevät 2018
133   Kuntayhtymän johtajan, talous- ja henkilöstöjohtajan, hyvinvointipalvelujohtajan, ylilääkärin, terveys- ja vanhuspalvelujohtajan ja ympäristöjohtajan viranhaltijapäätökset 1.-30.9.2017
134   Ilmoitusasiat
135   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Ekman Veikko, Haapajärvi puheenjohtaja
Tikanmäki Jukka, Pyhäjärvi jäsen
Nyman Teuvo, Reisjärvi jäsen
Savola Ulla, Haapajärvi jäsen
Kauranen Aila, Pyhäjärvi jäsen
Kinnunen Helena, Reisjärvi jäsen
Kukkola Aila, Haapajärvi jäsen
Tenkula Mauri, Haapajärvi varajäsen
Mykkänen Teija, Pyhäjärvi varajäsen
Seppä Marjatta, Kärsämäki varajäsen
Uusivirta Juha Haapajärven kaup. joht.
Potila Raija Reisjärven kunnanjohtaja
Aikkila Tuomas kuntayhtymän johtaja
Koirikivi Seija pöytäkirjanpitäjä
Kärkkäinen Seija talous- ja henkilöstöjohtaja

Nähtävilläolo  
Selänteen toimistossa 19.10.2017