Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
23   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
24   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
25   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
26   Ympäristölautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
27   Ympäristölautakunnan kokousjärjestelyt sekä pöytäkirjan nähtävänä pitäminen
28 Tenhusen Maansiirto ja Kuljetus Oy:n maa-ainesten ottamislupahakemus ja kiviainesten murskauksen ja välivarastoinnin ympäristölupahakemus Kohisevan pohjavesialueelle
29   Oikaisuvaatimus rakennustarkastajan rakennuslupapäätökseen
30   Rakennuslupa- sekä ympäristölupa-asiaa koskeva kantelu
31   Ympäristölautakunnalle saapuneet viranhaltijapäätökset, tarkastuskertomukset ja lausunnot
32   Ilmoitusasiat
33   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Savola Jarkko jäsen
Lindberg Hilkka jäsen
Tenkula Mauri jäsen
Soranta Hilkka jäsen
Kantola Sanni jäsen
Kärkkäinen Markku jäsen
Ojalehto Pauli jäsen
Ruha Anne jäsen
Ekman Veikko ky.hall. pj.
Tikanmäki Jukka ky.hall.ed.
Aikkila Tuomas kuntayht.joht.
Heikkinen Aili ymp.joht.esittelijä
Estola Heikki ymp.tark. esittelijä
Kananen Laura rak.tark.esittelijä

Nähtävilläolo  
Haapajärvellä Ppky Selänteen toimistossa sekä Reisjärvellä ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden lupasihteerin työhuoneessa torstaina 14.9.2017 klo 8.30-15.00  
Alkaen 14.09.2017 08:00