Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
80   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
81   Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
82   Kokouksen työjärjestys
83 Osavuosikatsaus 30.4.2017
84   Oikaisuvaatimus / Lähihoitajien valinta / Olkkonen Annika
85 Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi
86   Kotihoidonohjaajan viran täyttölupa
87   Kuntayhtymän johtajan, talous- ja henkilöstöjohtajan, hyvinvointipalvelujohtajan, ylilääkärin, terveys- ja vanhuspalvelujohtajan ja ympäristöjohtajan viranhaltijapäätökset 1.-31.5.2017
88   Ilmoitusasiat
89   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Ekman Veikko, Haapajärvi puheenjohtaja
Nyman Teuvo, Reisjärvi jäsen
Nevasaari Anne, Haapajärvi jäsen
Tikanmäki Jukka, Pyhäjärvi jäsen
Kinnunen Irma, Reisjärvi jäsen
Ranua Paavo, Haapajärvi jäsen
Rapo Tarmo, Pyhäjärvi varajäsen
Uusivirta Juha Haapajärven kaup. joht.
Kiviniemi Henrik Pyhäjärven vt. kaupunginjohtaja
Potila Raija Reisjärven kunnanjohtaja
Aikkila Tuomas kuntayhtymän johtaja
Koirikivi Seija pöytäkirjanpitäjä
Kärkkäinen Seija talous- ja henkilöstöjohtaja