Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
13   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
14   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
15   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
16 Pienjännitekaapelin (0,4 KV) sijoittamislupahakemus tilan 69-401-234-9 (Siirtola) alueelle
17 Merja Liuskan oikaisuvaatimus Murtomäen Tuulivoimalapuisto Oy:lle myönnetyistä rakennusluvista 28.3.2017 § 19-28 koskien tuulivoimaloiden rakentamista
18   Oikaisupyyntö Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristölautakunnan 18.11.2014 § 39 päätökseen
19   Teettämisuhkan tuomitsemispäätös ojitusta koskevassa vesitalousasiassa Pyhäjärvellä
20   Ympäristölautakunnalle saapuneet viranhaltijapäätökset, tarkastuskertomukset ja lausunnot
21   Ilmoitusasiat
22   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Isoniemi Esko jäsen
Tenkula Mauri jäsen
Varis Ari puh.joht.
Aho Sirkka jäsen
Savola Jarkko varapuh.joht.
Muuttola Anja jäsen
Ojalehto Pauli jäsen
Pentikäinen Kari jäsen
Ekman Veikko ky.hall. pj
Tikanmäki Jukka ky.hall.edustaja
Aikkila Tuomas kuntayht.joht.
Heikkinen Aili ympäristöjohtaja, esittelijä
Estola Heikki ymp.tark.esittelijä
Kananen Laura rak.tark. esittelijä
Paalavuo Marko rak.tark.esittelijä
Jussila Esa kunnanjohtaja, Kärsämäen kunta
Kiviniemi Henrik kaupunginjohtaja, Pyhäjärven kaupunki

Nähtävilläolo  
Haapajärvellä Ppky Selänteen toimistossa sekä Reisjärvellä ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden lupasihteerin työhuoneessa torstaina 15.6.2017 klo 8.00-15.30  
Alkaen 15.06.2017 08:00