Dynasty tietopalvelu Haku RSS Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.selanne.net:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.selanne.net:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteistyötoimikunta
Pöytäkirja 04.10.2011 Pykälä 40


Yhteistyötoimikunta
§ 32
30.08.2011
Yhteistyötoimikunta
§ 40
04.10.2011

 

Talousarvio vuodelle 2012 

103/02.02.00/2011

 

YHTTMK § 32

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat antaneet määräykset talouden kehittymi-


sestä vuodelle 2012.


Talousarvion raami palvelulinjoittain on seuraava eli toimintakatteet palve-


lulinjoittain:

 


Hallinto
2.442.767


Lasten ja perheiden palvelut


9.947.943


Psykososiaaliset palvelut


8.807.962


Hoito- ja vanhustyön palvelut


18.423.976


Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut/oma toiminta
10.888.298


Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut/erikoissh

20.200.000


Ympäristöpalvelut1.178.418


Yhteensä
69.988.492Talousarvioesitykset laaditaan siten, että vakanssien määrä ei lisäänny ei-


kä uusia kustannusten nousua aiheuttavia palvelumuotoja aloiteta. Lisäksi


huomioidaan henkilökunnan määrän vähennystavoite, mikä on koko kun-


tayhtymän osalta 2-5 vakanssia/vuosi.

 


Palkkojen, tavaroiden ja palvelujen oston kustannusten nousuun arvioidaan


2 %:n korotus.

 


Kuntayhtymän johtoryhmä on käsitellyt talousarviota kokuksessaan 30.8.2011.


Palvelujohtajien ja palvelupäälliköiden talousarvioseminaari on 6.9.2011. Val-


tuustoseminaari talousarviosta järjestetään 13.9.2011. Kuntayhtymän hallitus


päättää talousarviosta 6.10.2011.

 


Talous- ja henkilöstöjohtaja Juha Uusivirta esittelee asiaa kokouksessa.


Ehdotus:

Työsuojelupäällikkö: Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

 

 

 

YHTTMK § 40
Talousarvion valmistelussa on pidetty kaksi johtoryhmän kokousta ja kuntakierrokset kaikissa jäsenkunnissa, joissa olivat paikalla kunkin kunnan viranhaltija- ja luottamushenkilöjohto. Selänteen puolelta kuntakierroksen tilaisuuksiin osallistuivat kuntayhtymän johtajan, talous- ja henkilöstöjohtajan lisäksi palvelujohtajat ja -päälliköt.

Kuntien tiedossa oleva edelleen vaikeutuva taloudellinen tilanne oli esillä kuntakierroksen tilaisuuksissa. Kolmessa jäsenkunnassa viesti oli yksiselitteisen selkeä, että 2 %:n kustannusten nousun raamiin tulee päästä.

Liitteenä yhteenveto talousarvioesityksestä, jossa koko kuntayhtymän kustannusten nousu on 4,55 % ja se vaihtelee kunnittain välillä 3,44-8,15 %.
Liitteen mukaisen alustavan esityksen menojen vähentämiseksi on jäsenkunnilta tiedusteltu kuntien kantaa seuraaviin asioihin:
- pienten vuodeosastojen ja lääkärivastaanoton neljän viikon sulku kesällä
- Reisjärven vuodeosaston paikkaluvun vähentäminen 12 paikkaan
- Kärsämäen kotihoidon kahden uuden vakanssin perustaminen.

Lisäksi on keskusteltu pitemmän aikavälin toimenpiteistä, joita voisivat olla mm. Selänteen alueen yksi röntgen, laboratorio, keskusvarasto ja lääkevarasto sekä akuuttihoidon vuodeosasto. Lisäksi on ollut esillä vastaanottojen toiminnan kehittämisen siten, että ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys hoidettaisiin pelkästään Oulaskankaalla ja Iisalmessa..

Talousarviosta on pidettu 22.9. valtuustoseminaari, jossa viesti oli pääosin samansisältöinen kuin kuntakierroksella.

Kuntayhtymähallitus käsittelee talousarvioesitystä 6.10. pidettävässä kokouksessa.

 

Ehdotus:
Työsuojelupäällikkö: Merkitään tiedoksi.

Päätös:
Käydyssä keskustelussa Nina Pulkkinen totesi, että Reisjärven yhteisosaston ja palvelukeskuksen yöhoitajien määrän vähentäminen kahteen hoitajaan heikentää työ- ja potilasturvallisuutta. Lisäksi Marjatta Seppä totesi, että Kärsämäelle pitäisi saada kolmas hoitaja vuodeosaston ja palvelukeskuksen yövuoroon.

 

Jaettiin osallistujille yhtymähallitukselle esityslistan mukana lähetetty vuosisopimus ja talousarvio 2012 -asiakirja.

 

Lisäksi käytiin lyhyesti läpi talousarvion toteutuminen elokuun 2011 mukaisessa tilanteessa.

 

Merkittiin tiedoksi talousarvioesitys, joka on yhtymähallituksen käsittelyssä 6.10.2011.